Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning av fastigheter
En entreprenadbesiktning innebär en kontroll och garantibesiktning av en eller flera nya fastigheter och nybyggnadsprojekt, eller entreprenadbesiktning i samband med ombyggnad av en fastighet.

Erbjuder entreprenadbesiktning i hela Skåne
Vid besiktning av entreprenader undersöker jag fastigheten i sin helhet och fastställer om byggaren har uppfyllt
entreprenadkontraktet och om byggnaden konstruerats i enlighet med svensk bygglagstiftning.

Välkommen in!
Christian Koch, Byggnadsingenjör SBR